Garantie

/Garantie
Garantie 2015-10-28T13:49:11+01:00

Garantie bij TunesStore / Minionwebshop
U ontvangt standaard twee jaar garantie op al onze producten
De garantie bepaling zal volgens onze algemene voorwaarden vermeld worden op de factuur. Onze producten voldoen aan de bestaande overheidsregels en geldende eisen op het gebied van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Gebreken herstelt TunesStore / Minionwebshop gratis: onze reparatietermijn is gemiddeld twee weken. Mochten wij overgaan tot vervanging, dan bieden wij u een nieuw of vervangend artikel aan ; u dient dan binnen 1 maand een nieuwe keus te maken.
Geen garantie
Verkeerd reinigen en bedieningsfouten vallen buiten de garantie.
Onze garantie geldt niet als slijtage of storing kennelijk voortvloeit uit gebrek aan onderhoud, of als de slijtage als gebruikelijk kan worden gezien.
Ook op verbruiksartikelen geven wij geen garantie.

Ook in de volgende situaties vervalt onze garantie:
• Als het gebruik niet overeenkomt met het doel van het apparaat;
• Als het gebruik onoordeelkundig is, bijv. niet volgens onze meegeleverde instructies;
• Als er (kwade) opzet of grove slordigheid in het spel is;
• Als derden veranderingen c.q. beschadigingen veroorzaken in of aan het product;
• Als de datum op het afleverbewijs aangepast of niet meer leesbaar is (bijv. door kopiëren);
• Als er sprake is van externe gevaren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.);
• Als u niet aan uw verplichtingen voldoet en in gebreke blijft . Zie ook onze algemene voorwaarden.